Tuesday, 27 November 2012

modul 1citizen ..

Antara modul2 yang terdapat dalam program 1Citizen adalah seperti e-akses, e-celik, e-peraturan, e- keselamatan, e-interaksi & kerjasama, e-perusahaan, e-penjagaan,dan e-kebertanggungjawaban.
kesemua modul berjumlah 8modul. Bagi saya program ini sangat penting dan perlu dikembangkan lagi kerana ianya mampu memberi impak yang besar terhadap individu. Contoh terdekat adalah diri saya sendiri. Sebelum ini saya langsung tidak tahu akan apa itu maksud netizen, TLMS, EULA, ergonomik, AUP, dan lain2 ayat yang tidak berapa popular dan tidak seperti Facebook dan twitter di mana hampir setiap remaja memilikinya.Tetapi setelah menghadiri program ini sedikit sebanyak membuka minda saya bahawa mempunyai akaun  facebook dan twitter sahaja tidak mencukupi dan ianya lebih mendedahkan diri kepada gejala tidak sihat seperti masalah hacker dan cracker yang semakin menular kini.


 Justeru dengan adanya program sebegini ianya mampu mencegah dari terjebak dalam penipuan atau akaun di godam dengan mempelajari modul 2, iaitu e- celik dimana url "https"amatlah pntg dan dijamin keselamatannya :)

No comments:

Post a Comment